Priser & licenser

Alla priser anges exklusive moms

Lärarlicens
Pris: 899kr /12 månader
1 lärarlicens 1 program 12 månader
5 handledarlicenser
Inloggning för elever (verktyg för självskattning)
Inlagda kurser: Alla kurser i de programgemensamma ämnena och i inriktningarna.
Pris: 49 kr för tillägg av kurs från programfördjupningen (kostnad per kurs och 12 månader)

Programlicens
Pris: 4549 kr /12 månader
Licenser för samtliga lärare på programmet
Licenser för samtliga handledare kopplade till skolan
Inloggning för elever (verktyg för självskattning)
Inlagda kurser - samtliga kurser som ges på programmet exkl. kurser i de gymnasiegemensamma ämnena.


Skollicens
Vi skräddarsyr en helhetslösning för er skola.
Kontakta oss för offert.

Mer information om pris och innehåll

Det är enkelt och går snabbt att komma igång med Yrkapp. Välj typ av licens och program och fyll i uppgifter. Vid beställning skickas registreringsnycklar.

Lärare skapar sina konton med skickad Lärarnyckel och handledare med Handledarnyckel.

Om du har frågor eller behöver hjälp med att skapa ditt konto kontakta info@yrkapp.se eller ring 0708-828528. Kurser från programfördjupningarna listas vid köp alternativt att studieplaner skickas till oss, och vi lägger in kurserna i enlighet med dessa.

Licenstyp

Enskild lärarlicens
Programlicens
Skollicens

Välj program

Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet
Naturbruksprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Programfördjupningar


Kampanjkod


Kontaktuppgifter


Fakturauppgifter

Jag har läst och godkänner villkoren