Välkommen till Yrkapp

Yrkapp är ett digitalt verktyg för lärare och elever på yrkesprogrammen samt för handledare på arbetsplatser. Verktygen i Yrkapp är enkla att använda och underlättar kommunikationen mellan lärare, elev, arbetsplats och skola – oavsett om det gäller undervisning i klassrummet, betygssättning och återkoppling under apl eller lärlingsperioder.

Som handledare får du möjligheten att på ett enkelt och tidssparande sätt ge eleven relevant återkoppling under apl – direkt i mobilen, surfplattan eller datorn. Som lärare bockar du av vilka kunskaper och förmågor eleven har visat. Du kan bygga på och uppdatera bedömningen när du önskar. Eleverna använder Yrkapp för att självskatta sina prestationer.

Vi tycker att det är viktigt att verktygen underlättar arbetet för dig som lärare, elev och handledare. I samarbete med Liber har vi på Procopé Utbildning utvecklat Yrkapp för att förenkla lärarens bedömningsarbete samt kommunikationen mellan arbetsplatser och skola.YRKapp YRKapp YRKapp